Om Assisted Living-prosjektet

Assisted Living-prosjektet (ALP) er et fireårig forsknings- og utviklingsprosjekt, ledet av Høgskolen i Oslo og Akershus, som skal fremme ansvarlig forskning og innovasjon innenfor feltet velferdsteknologi.

Prosjektet skal bidra med kunnskap rettet mot bruken av velferdsteknologi blant eldre med lette kognitive vansker og utvikle ‘smarte’ teknologiske løsninger for denne gruppen.

Et grunnleggende perspektiv i prosjektet er såkalt ‘ansvarlig forskning og innovasjon’, eller på engelsk Responsible Research and Innovation (RRI). Dette er en tilnærming til forskning og innovasjon som legger vekt på brukerinvolvering og bred dialog omkring forskningens verdier, metoder og hensikter.

ALP vil forske med og for personer med mild kognitiv svikt. Kognitiv svikt er en viktig årsak til at personer ikke lenger kan bo hjemme, og antallet personer med kognitiv svikt forventes å øke med forlenget levealder både i Norge og internasjonalt. Ulike teknologiske løsninger forventes å være en del av tiltakene for at personer med kognitiv svikt skal mestre hverdagen og bo hjemme så lenge de ønsker. Teknologiforskningen i prosjektet vil anvende automasjon og machine learning og utvikle selv-lærende systemer for personer med mild kognitiv svikt.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, under SAMANSVAR-programmet, i samarbeid med IKTPLUSS-programmet.

Har du spørsmål om prosjektet, kontakt prosjektleder Ellen-Marie Forsberg, ellenmarie.forsberg@hioa.no eller på mobil 9706 1971.